I. V?I CÁC ??N HÀNG L?

Phí Ship ph? thu?c vào tùy t?ng ??n hàng, t?ng ??a ?i?m s? ???c báo tr??c cho khách hàng. Các khách hàng nên l?a ch?n ??i lý g?n nh?t ?? ???c mi?n phí ship ho?c phí ship th?p nh?t.

II. V?I CÁC ??N BUÔN (Dành cho ??i lý, khách buôn …) nike air max nike air max